Zľavy:

5 dní a viac 10%
10 dní a viac 15% 
15 dní a viac 20%
20 dní a viac 25%
25 dní a viac 30%
Platba zálohy je možná len v hotovosti! Vypočítava sa ako 1,5 násobok celkovej sumy prenájmu na vopred dohodnutú dobu, ak táto suma nedosahuje minimálnu výšku zálohy za daný príves, skladá sa minimálna suma zálohy. Suma zálohy sa zaokrúhluje na desiatky nadol.
OZNAČENIE /
ŠPZ
TYP ROZMER LOŽNEJ
PLOCHY
SKLOPNÝ HMOTNOSŤ
CELKOVÁ/UŽITOČNÁ
CENA DO 4 HOD
BEZ DPH / S DPH
CENA ZA 24 HOD
BEZ DPH / S DPH
   VÍKENDOVÁ TARIFA
BEZ DPH / S DPH
MINIM.
ZÁLOHA
ZASLAW
MA641YH
valník 265x132x35 áno 650kg / 450kg 6,67€ 8,00€ 10,00€ 12,00€ 13,33€ 16,00€ 100€
KRAKUS
MA657YH
valník
náprava na 1300 kg
252x132x38 áno 750kg / 510kg 7,50€ 9,00€ 10,83€ 13,00€ 14,17€ 17,00€ 100€
KRAKUS
MA605YH
valník,
colná plachta
242x132x140 áno 750kg / 545kg 8,33€ 10,00€ 12,50€ 15,00€ 16,67€ 20,00€ 150€
SILESIA
MA577YH
valník
náprava na 1300 kg
302x152x38 áno 750kg / 470kg 10,00€ 12,00€ 15,00€ 18,00€ 20,00€ 24,00€ 100€
SILESIA
MA652YH
valník,
colná plachta
292x142x140 áno 750kg / 500kg 11,67€ 14,00€ 16,67€ 20,00€ 21,67€ 26,00€ 150€
BIG SIZE
MA607YH
valník, plato
náprava na 1000 kg
450x179x35 nie 750kg / 376kg 12,50€ 15,00€ 17,50€ 21,00€ 22,50€ 27,00€ 150€
VZ-26 O
MA659YH
skriňa s uzamykateľným
vekom
250x125x145 nie 750kg / 450kg 10,00€ 12,00€ 15,00€ 18,00€ 20,00€ 24,00€ 150€
KANGARO
MA627YH
motoprepravník 250x150x10 nie 750kg / 493kg 8,33€ 10,00€ 12,50€ 15,00€ 16,67€ 20,00€ 100€
CARGO LIGHT13.3
MA646YH
valník 317x162x35 nie 1300kg / 921kg 12,50€ 15,00€ 17,50€ 21,00€ 22,50€ 27,00€ 200€
VZ-26 HS
MA566YH
valník, 1-stranný sklápač 250x125x35 áno
hydraulicky
1300kg / 923kg 12,50€ 15,00€ 17,50€ 21,00€ 22,50€ 27,00€ 200€
CARGO LIGHT20.4
MA653YH
valník 417x182x35 nie 2000kg / 1456kg 14,17€ 17,00€ 20,00€ 24,00€ 25,83€ 31,00€ 250€
VZ-33
MA654YH
valník
colná plachta
330x170x170 nie 2700kg / 2103kg 19,17€ 23,00€ 27,50€ 33,00€ 35,83€ 43,00€ 300€
ALFA
MA643YH
autoprepravník 400x200 áno 2700kg / 2150kg 20,83€ 25,00€ 29,17€ 35,00€ 37,50€ 45,00€ 300€
PORTHOS
MA614YH
valník, 3-stranný sklápač,
nájazdy
418x210x35 áno
hydraulicky
3500kg / 2353kg 29,17€ 35,00€ 41,67€ 50,00€ 54,17€ 65,00€ 350€
ADAM 6.1
MA606YH
valník, plato, autoprepravník 615x209x35 áno
hydraulicky
3500kg / 2511kg 29,17€ 35,00€ 41,67€ 50,00€ 54,17€ 65,00€ 350€
Ak nájomca v prípade prenájmu do 4 hodín vráti predmet nájmu po uplynutí tejto doby, bude mu účtovaná sadzba za 24 hodín.

Víkendovou tarifou sa rozumie čas od soboty 12:00 hod. do nasledujúceho pondelka 9:00 hod.

Po predchádzajúcej vzájomnej dohode možnosť odovzdania alebo vyzdvihnutia prívesu aj mimo otváracích hodín požičovne za poplatok
5,- €
CENNÍK
Cenník je platný od 1.1.2018.
Celý cenník v pdf si môžete stiahnuť tu