OZNAČENIE /
ŠPZ
TYP ROZMER LOŽNEJ
PLOCHY
SKLOPNÝ HMOTNOSŤ
CELKOVÁ/UŽITOČNÁ
CENA DO 4 HOD
BEZ DPH / S DPH
CENA ZA 24 HOD
BEZ DPH / S DPH
   VÍKENDOVÁ TARIFA
BEZ DPH / S DPH
MESAČNÝ NÁJOM
BEZ DPH / S DPH
MINIM.
ZÁLOHA
KRAKUS
MA657YH
valník
náprava na 1300 kg
252x132x38 áno 750kg / 510kg 8,33€ 10,00€ 12,50 15,00€ 22,50€ 27,00€ 187,50€ 225,00€ 100€
SILESIA
MA652YH
valník,
colná plachta
292x142x140 áno 750kg / 500kg 11,67€ 14,00€ 16,67€ 20,00€ 30,00€ 36,00€ 250,00€ 300,00€ 150€
VZ-26 O
MA659YH
skriňa s uzamykateľným
vekom
250x125x145 nie 750kg / 450kg 10,00€ 12,00€ 15,00€ 18,00€ 27,50€ 33,00€ 225,00€ 270,00€ 150€
CARGO LIGHT13.3
MA646YH
valník 317x162x35 nie 1300kg / 921kg 12,50€ 15,00€ 17,50€ 21,00€ 32,50€ 39,00€ 262,50€ 315,00€ 200€
CARGO LIGHT20.4
MA653YH
valník 417x182x35 nie 2000kg / 1456kg 14,17€ 17,00€ 20,00€ 24,00€ 37,50€ 45,00€ 300,00€ 360,00€ 250€
VZ-33
MA654YH
valník
colná plachta
330x170x170 nie 2700kg / 2103kg 18,33€ 22,00€ 25,00€ 30,00€ 45,00€ 54,00€ 375,00€ 450,00€ 300€
ADAM 6.1
MA606YH
valník, plato, autoprepravník 615x209x35 áno
hydraulicky
3500kg / 2511kg 29,17€ 35,00€ 41,67€ 50,00€ 80,00€ 96,00€ 625,00€ 750,00€ 350€

Zľavy:

4 až 6 dní 15%
7 až 20 dní 25% 
21 dní a viac - zvýhodnená mesačná tarifa


Ak nájomca v prípade prenájmu do 4 hodín vráti predmet nájmu po uplynutí tejto doby, bude mu účtovaná sadzba za 24 hodín. 4hodinový prenájom je možný len v rámci našej pracovnej doby.

V prípade nájmu nad 24 hodín a nedodržania dohodnutej doby nájmu (bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa) je prenajímateľ oprávnený v zmysle Všeobecných podmienok prenájmu účtovať za čas neoprávneného používania predmetu nájmu nájomné vo výške dennej sadzby navýšenej o 30% za každý aj začatý deň neoprávneného používania.

Víkendovou tarifou sa rozumie čas od piatku 12:00 hod. do nasledujúceho pondelka 9:00 hod.

Po predchádzajúcej vzájomnej dohode možnosť odovzdania alebo vyzdvihnutia prívesu aj mimo otváracích hodín požičovne za poplatok
5,- €

Platba zálohy je možná len v hotovosti! Vypočítava sa ako 1,5 násobok celkovej sumy prenájmu na vopred dohodnutú dobu, ak táto suma nedosahuje minimálnu výšku zálohy za daný príves, skladá sa minimálna suma zálohy. Suma zálohy sa zaokrúhluje na desiatky nadol.CENNÍK
Cenník je platný od 1.1.2020.
Výrazné zľavy už od 4 dní prenájmu.
Celý cenník v pdf si môžete stiahnuť tu